Desinfecteren

Technisch onderhoud van adembeschermingstoestellen

Stap 2: Desinfecteren

Na de reiniging worden de maskers behandeld in een desinfectiebad. Een grondige ontsmetting van het masker is noodzakelijk in het onderhoudsproces.

Hierbij maken we gebruik van aangepaste producten die geen negatieve invloed hebben op het masker of de onderdelen ervan.