Testen op een testbank Klik om de afbeelding groter weer te geven Klik om de afbeelding groter weer te geven Klik om de afbeelding groter weer te geven Klik om de afbeelding groter weer te geven

Technisch onderhoud van adembeschermingstoestellen

Stap 4: Testen

Wanneer uw uitruisting gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd is wordt deze aan de voorgeschreven testen onderworpen.

Eerst wordt een visuele controle uitgevoerd waarbij het toestel op zichtbare schade wordt nagekeken.
Indien geen gebreken worden vastgesteld volgt een test op een geautomatiseerde testbank.

Onderdelen worden vervangen volgens de voorschriften van de fabrikant of wanneer deze beschadigd blijken te zijn.

Van de uitgevoerde testen op de testbank wordt een testprotocol met vermelding van de gemeten waarden opgeslagen en afgedrukt.
Een kopie van dit protocol wordt aan de verantwoordelijke van uw firma bezorgd.

Klik op een afbeelding om deze te vergroten.